Robert Gabor alias Tremolo

tremolo.pl - Newsy na stronie Elektronika Gitarowa

Licznik: 762

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Loopery czyli prze??czalne

prze??czalne p?tle - schematy drawings... zdalne sterowanie do efektów gitarowych. W??czamy pud?o z efektami (wiaderko) nast?pnie poprzez wewn?trzne przeka?niki i DIP switche ustalamy pozycje efektu w zestawie. P?tla oczywi?cie szeregowa, aczkolwiek równoleg?e efekty te? istniej?...
skomentuj czytaj więcej... 2015-02-07 21:16:47 #2198

nowyeds - pytanie

pytanie gitarowych przetwornikow ch.. ... Witam. W tej chwili uwa?am ?e to gryf ma najwi?kszy wp?yw na brzmienie, barw? gitary szczególnie na przesterze, np przetwornik SD-SH4 niczym si? nie ró?ni od przestawki za 30z? oprócz lepszego wysterownia ko?cówki mocy na EL34 (wpi?ta gitara na przedwzmaczniacz, nie w p?tle) czyli wi?ksza amplituda, wi?kszy wygar, moc. Gryf wed?ug mnie przenosi do 70 procent i wi?cej wszystkich mi?ych ciep?ych sk?adowych, szczególnie je?li jest jak najni?ej po?o?ony wzgl?dem korpusu (d?u?szy sustain, wi?cej przesteru w metalu ). Gryf, jego drewno jest sercem i mózgiem brzmie?. Gryf z pa?dzierzy powoduje, ?e d?wi?k jest czym? w rodzaju energii, która chce si? zapa?? a nie potrafi wywo?uj?c co? w rodzaju efektu ods?uchu dzwi?ku bezpo?rednio w wodzie- krótki sustain, ma?o przesteru- pot??ne zafalowania podstawowej harmoniczej, na czystym sygnale nie do odró?nienia wzgl?dem gryfu wykonanego z klonu, b?d? nawet z sosny. Nie b?d? tu pisa? o zniekszta?ceniach, okresach, sk?adowych sta?ych i zmiennych, przesuni?ciach fazowych, bo tego nie mo?na roz?o?y? na te zjawiska fizyczne - dok?adnie i opisa? matematycznie na wykresach itp, itd. Co do poprzedniego postu, to mam tak, ze jak napisze co? w komentarzach zaraz ?wita mi, i w tej chwili uwa?am, ?e gdy drga struna ma pewne wychylenia amplitudy, np pierwsza podstawowa (naj?liniejsza), w tych wychyleniach s? mniejsze, w tych mniejszych jeszcze mniejsze itd, czyli wy?sze sk?adowe tworz? ni?sze, tak jak by energia pochodzi?a z przysz?o?ci, któr? si? s?yszy i odczuwa. Pozdro wielkie
skomentuj czytaj więcej... 2015-01-30 18:59:51 #2197

posypanie popio?em g?owy

g?owy - artyku?y - Gitary... tam zakladalem dobra jakosc efektu, ktory de facto splycal brzmienie przez przetworzenie analogowo-cyfrowo-analogowe. teraz mialbym to jak lepiej zmierzyc i tak dalej i dowiezc jak dodatkowe poza strunowe efekty moga wplywac na przebieg z gitary
skomentuj czytaj więcej... 2015-01-30 00:58:32 #2196

nowyeds - pytanie

pytanie gitarowych przetwornikow ch.. ... Witam. Jak mo?na roz?o?y? sk?adowe harmoniczne czyli drug?, trzeci? w dziedzinie czasu i napi??, na wykresach wida? np ?e druga narasta a trzecia ju? opada w tym samym czasie, jak napi?cie potrafi wygenerowa? w tym samym czasie dwie sk?adowe o innych cz?stotliwo?ciach i innej amplitudzie, przecie? na wyj?ciu zawsze si? pojawia jedno napi?cie i jego narastanie w sposób ci?g?y niesko?czony. Wiem, ?e s? impedancje, opory cewek itd, itp, to gdzie w takim razie jest w tym napi?ciu niska f 64 Hz i jej wielokrotno?? 2048Hz odgrywane w tym samym czasie, no chyba ?e niska pojawia si? wcze?niej a wysokie pó?niej, lub odwrotnie. No, bo przez obwiednie sygna?u nie powstaj? szereg harmoniczny, który s?ysz? np w g?o?niku. Jak to jest panowie, jak to jest ?
skomentuj czytaj więcej... 2015-01-30 00:21:37 #2195

Robert Gabor -

- Sklep elektronika gitarzysty, gitary,... na sprzeda? dzisiaj mikser Yamaha oraz g?o?nik Tonsila GD 38/200 z 1990~ wszystko co najciekawsze dla gitarzystów i nie tylko :D
skomentuj czytaj więcej... 2015-01-29 15:59:56 #2194

Robert Gabor -

- Sklep elektronika gitarzysty, gitary,... na sprzeda? dzisiaj mikser Yamaha oraz g?o?nik Tonsila GD 38/200 z 1990~ wszystko co najciekawsze dla gitarzystów i nie tylko :D
skomentuj czytaj więcej... 2015-01-29 15:59:54 #2193

dynatron


... takie podklady bym sobie wrzucal do utworow:dynatron dust of saturn
skomentuj czytaj więcej... 2015-01-28 19:24:33 #2192

Sprz?t gitarowy -

- gitara elektryczna -... :) ró?ne wzacniacze efekty, kolumny i ca?e inne tony niepotrzebnego nikomu sprz?tu
skomentuj czytaj więcej... 2015-01-20 16:30:58 #2191

- komentarz..

komentarz.. ... Wygl?da,?e b?dzie super strona ! :D
skomentuj czytaj więcej... 2015-01-20 16:23:15 #2190

Jacek - schematy

schematy drawings - gitara... zajrzyjcie na www.budowagitary.pl
skomentuj czytaj więcej... 2015-01-20 00:08:46 #2189
« ↑ Main ↑ »

Tematyczny spis

Facebook Twitter Email More..

Komentarze niedostepne

Gitara | Wzmacniacz |Przedwzmacniacz | Gitara basowa | Pickup | Lutnik | Glosniki