𝖙𝖗𝖊𝖒𝖔𝖑𝖔.𝖕𝖑schArtykulyElektronikaElementy-bierne.html

🔎 Podejrzyj miniatury

📂 Kategoria /Artykuly/Elektronika

◀️ Poprzedni:
Elementy czynne.html Następny: ▶️

Elementy bierne.html

Oznaczenia wg Polskiej normy dla podzespołów biernych, różnego typu, zajzyj tutaj kiedy nie bedziesz wiedział jak co wygląda. Jest to pewnego rodzaju akcja maj±ca na celu zapoznanie się userów z niektórymi symbolami elektrycznymi. Schematy pochodzą ze skanów z książek z technikum elektronicznego Podstawy Elektroniki z WSiP.

Podzespoły bierne, oporniki, tajle

Opis obrazka:na górę1. Elementy reaktancyjne[na górę]


1a Cewka (ogólniej indukcyjność)
1b Kondensator (symbol ogólny) - o dielektryku stałym

Elementy oporowe[na górę]


2. Rezystancja lub rezystor (opornik liniowy)

3.
3a Rezystancja zmienna (symbol ogólny)
3b Warystor

4.
4a Rezystor zmienny suwakowy o 2 wyprowadzeniach (potencjometr)
4b Rezystor zmienny suwakowy o 3 wyprowadzeniach (potencjometr)

5.
5a rezystor zmienny (potencjometr) ze ¶lizgaczem i połozeniem wył±czenia
5b Potencjometr dostrojczy

6.
6a Rezystor z dwoma stałymi odczepami
6b Bocznik - rezystor z dwoma wyprowadzeniami pradowymi i 2 napięciowymi

7.
7a Stos weglowy o zmiennej rezystancji
7b Element grzejny; grzejnik

Kondensatory[na górę]

8. Kondensator o dielektryku stałym - zaokraglenie może oznaczać symbol zewnętrznej elektrody, rotor w kondensatorach zmiennych

9. Kondensator przepustowy

10. Kondensator z wyrużnion± polaryzacj± np. elektrolityczny

11. Zmienna pojemno¶ć (symbol ogólny)

12. Kondensator dostrojczy

13. kondensator zmienny rożnicowy

14. Kondensator zmienny dwustatorowy (dzielony)

15.
15a Kondensator z wyróznion± polaryzacj± o pojemno¶ci zmiennej w funkcji temperatury
15b kondensator o pojemnosci zaleznej od napięcia

Cewki itp[na górę]

16. Indukcyjno¶ć - cewka, dławik, solenoid itp.

17.
17a Cewka, induktor, solenoid, zwojnica, dławik z rdzeniem magnetycznym
17b Cewka, induktor itp. z rdzeniem ze szczelin±
17c Cewka, induktor, uzwojenie itp. ze stałym odczepem

18.
18a Cewka, induktor itp. o nastawno¶ci ci±głej
18b Cewka, induktor itp. o zmienno¶ci skokowej

19.
19a Dlawik wspólosiowy z rdzeniem magnetycznym
19b Wariometr
19c Koralik ferrytowy na przewodzie

20. Rdzenie[na górę]


20a Rdzeń ferrytowy (pamięciowy)
20b oznaczenie kierunku strumienia magnetycznego
20c rdzeń ferrytowy z jednym uzwojeniem
20d rdzeń ferrytowy z czterema uzwojenami

21.
21a Matryca ferrytowa
21b układ matrycowy

22.
22a rezonator kwarcowy, element piezoelektryczny 2- wyprowadzeniowy
22b rezonator kwarcowy, element piezoelektryczny 3- wyprowadzeniowy

23.
23a Element piezoelektryczny z 2 parami elektrod
23b elektret z elektrodami i pol±czeniami linia dłuższa oznacza pole dodatnie.

24.
24a Linia opoĽniaj±ca magnetostrykcyjna z 2 uzwojeniami
24b Linia opoĽniaj±ca typu wspołosiowego
24c Linia opoĽniaj±ca typu piezoelektrycznego z dwoma o¶rodkami

25.
25a Linia opoĽniaj±ca - symbol ogólny
25b Linia opóxniaj±ca - o parametrach skupionych

26.
26a Rzeczywista czę¶ć impedancji Re - rezystancja, oporno¶ć
26b Impedancja np. głosnik

27.
27a Oporno¶ć bierna - reaktancja
27b oporno¶ć bierna indukcyjna - reaktancja indukcyjna
27c Oporno¶ć bierna pojemno¶ciowa - reaktancja pojemno¶ciowa

28.
28a Potencjometr dostrojczy
28b potencjometr o charakterystyce logarytmicznej
28c potencjometr obrotowy

29.
29a Warystor
29b Termistor NTC
29c Termistor PTC

30.
30a kondensator
30b Kondensator elektrolityczny
30c kondensator elektrolityczny niebiegunowy
30d kondensator zmienny o zaznaczonej elektrodzie ruchomej
30e kondensatorwykonuj±cy ruch wahadlowy
30f kondensator o jednej elektrodzie poł±czonej z mas±
30g kondensator o dużej rezystancji elektrod (gaszeniowy)
30h kondensator przeciwzakłuceniowy
30i kondensator przeciwzakłuceniowy szerokopasmowy
30j kondensator przepustowy do przej¶cia przez osłone
30k kondensator z odczepem (USA, NIemcy)

31.
31a-g Moce znamionowe rezystorów kolejno: 0,05 0,12 0,25 0,5 1 2 5 wszystkie w watach
31h rezystor oznaczenie USA

Zobacz też