🏠 🗡️ sch 🗡️ Artykuly 🗡️ Gitary 🗡️ Skale-gitarowe♔
🔎 Podejrzyj miniatury

📂 Kategoria /Artykuly/Gitary

◀️ Poprzedni: Przystawka ROLAND GK-3♔
Sklepy muzyczne w Polsce♔ Następny: ▶️

Skale gitarowe♔

Poniszy artyku nie ma klauzuli o nie kopiowaniu, dlatego kopiuje go od kogo kto to skopiowa i puszczam dalej :) Mam nadzieje, e z poytkiem dla Nas wszystkich.

Witajcie, znalazem dzisiaj takie co, jak znakomity spis skal. Pochodzi on z forum TopGuitar, ale nie jest opatrzony jak klauzul wycznoci/niekopiowalnoci. Z tego powodu wklejam go z lekkim formatowaniem, dla Waszego i swojego poytku. W oryginale autorstwa uytkownika Yagyu.

Format: nazwa | interway w konwencji amerykaskiej | odlegoci midzy dwikami w ptonach | dwiki od przykadowej podstawy | charakter | uwagi

Skala durowa i jej skale modalne:

Durowa (joska) | 1 2 3 4 5 6 7 | 2212221 | E F# G# A H C# D# | durowa
Dorycka (mollowa jazzowa rzadka nazwa) | 1 2 b3 4 5 6 b7 | 2122212 | E F# G A H C# D | mollowa | podstawowa skala mollowa w jazzie
Frygijska | 1 b2 b3 4 5 b6 b7 | 1222122 | E F G A H C D | mollowa | mroczne brzmienie, dobra do metalu
Lidyjska | 1 2 3 #4 5 6 7 | 2221221 | E F# G# A# H C# D# | durowa | podstawowa skala do ogrywania akordw durowych (maj7) w jazzie i fusion
Miksolidyjska | 1 2 3 4 5 6 b7 | 2212212 | E F# G# A H C# D | dominantowa
Mollowa naturalna (eolska) | 1 2 b3 4 5 b6 b7 | 2122122 | E F# G A H C D | mollowa
Lokrycka | 1 b2 b3 4 b5 b6 b7 | 1221222 | E F G A B(A#) C D | pzmniejszona | rzadko uywana, lekko orientalne/mroczne brzmienie

Skala harmoniczna mollowa i jej skale modalne:

Harmoniczna mollowa | 1 2 b3 4 5 b6 7 | 2122131 | E F# G A H C D# | mollowa (waciwie mollowa toniczna) | dobra do akordw molowych tonicznych Xm(maj7)
Lokrycka 13 | 1 b2 b3 4 b5 6 b7 | 1221312 | E F G A B(A#) C# D |pzmniejszona
Joska zwikszona (durowa zwikszona) | 1 2 3 4 #5 6 7 | 2213121 | E F# G# A H#(C) C# D# | durowa/zwikszona | dobra do akordw Xaug(maj7) i do zwyklych durowych (wprowadza napicie)
Dorycka #11 | 1 2 b3 #4 5 6 b7 | 2131212 | E F# G A# H C D | mollowa, dobra do bluesa
Frygijska dominantowa (ydowska) | 1 b2 3 4 5 b6 b7 | 1312122 | E F G# A H C D | dominantowa | do akordw X7b9, arabskie brzmienie
Lidyjska #9 | 1 #2 3 #4 5 6 7 | 3121221 | E F## (G) G# A# H C# D# | durowa | charakterystyczne brzmienie, duo koloru (napiecia) wprowadza
Harmoniczna zmniejszona (nie ma ustalonej jednej nazwy) | 1 b2 3 b4 b5 b6 bb7 | 1212213 | E F G Ab(G#) B(A#) C Db(C#)| zmniejszona

Melodyczna mollowa i jej skale modalne:

Mollowa melodyczna (wersja jazzowa, bd klasyczna w gr) | 1 2 b3 4 5 6 7 | 2122221 | E F# G A H C# D# | mollowa (mollowa toniczna) | dobra do akordw molowych tonicznych Xm(maj7)
Dorycka b9 (Frygijska 13) | 1 b2 b3 4 5 6 b7 | 1222212 | E F G A H C# D | mollowa
Lidyjska zwikszona | 1 2 3 #4 #5 6 7 |2222121 | E F# G# A# H#(C) D# | durowa/zwikszona | do akordw Xaug(maj7), dobrze te koloruje (wprowadza napicie) zwyke durowe
Lidyjska dominantowa (Miksolidyjska #11) | 1 2 3 #4 5 6 b7 | 2221212 | E F# G# A# H C# D | dominantowa
Miksolidyjska b13 (Gralska) | 1 2 3 4 5 b6 b7 | 2212122 | E F# G# A H C D | dominantowa
Lokrycka 9 (Eolska b5) | 1 2 b3 4 b5 b6 b7 | 2121222 | E F# G A B(A#) C D | pzmniejszona
Alterowana (superlokrycka, caotonowa zmniejszona) | 1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 | 1212222 | E F G Ab(G#) B(A#) C D | pzmniejszona/dominantowa| ma w sobie wszystkie alteracje akordu dominantowego, lepiej myslec o niej jako o (stopniami): 1 b2 #2 3 b5 #5 b7

Skale bopowe (8-tonowe):

Bopowa durowa | 1 2 3 4 #4 5 6 7 | 22111221 | E F# G# A A# H C# D#| durowa
Bopowa dominantowa | 1 2 3 4 5 6 b7 7 | 22122111 | E F# G# A H C# D D# | dominantowa | uzywajac nieeksponowa D#
Bopowa mollowa | 1 b2 2 b3 4 5 b6 b7 | 11122122 | E F F# G A H C D | mollowa | dobra te do metalu

Pentatonika:

Pentatonika mollowa | 1 b3 4 5 b7 | 32232 | E G A H D | mollowa
Pentatonika durowa | 1 2 3 5 6 | 22323 | E F# G# H C# | Durowa
Pentatonika mollowa Parkera | 1 2 b3 5 b6 | 21414 | E F# G H C# | mollowa
Pentatonika indyjska (pentatonika dominantowa, pentatonika miksolidyjska, nie ma cile okrelonej nazwy) | 1 3 4 5 b7 | 41232 | E G# A H D | dominantowa | dobra do bluesa
Prometejska | 1 2 3 #4 b7 | 22242 | E F# G# A# D | dominantowa
Scriabin | 1 b2 3 5 6 | 13323 | E F G# H C# | dominantowa/durowa
Egipska | 1 2 4 5 b7 | 23232 | E F# A H D | dominantowa/mollowa

Skale egzotyczne:

In Sen | 1 b2 4 5 b7 | 14232 | E F A H D | ta skala to rwnie rozoony akord frygijski
Cygaska I (Wgierska) | 1 2 b3 #4 5 b6 7 | 2131131 | E F# G A# H C D# | mollowa (mollowa toniczna)
Mahometaska (Bizantyjska, Cygaska II) | 1 b2 4 5 b6 7 | 1312131 | E F G# A H C D# |durowa | bardzo fajne brzmienie
Hiszpaska 8-tonowa (Frygijska 8-tonowa, Cygaska 8-Tonowa) | 1 b2 b3 3 4 5 b6 b7 | 12112122 | E F G G# A H C D | mollowa/dominantowa
Arabska | 1 2 b3 4 #4 #5 6 7 | 21212112 || mollowa (mollowa toniczna)
Perska | 1 b2 3 4 b5 b6 7 | 1311231 | E F G# A B(A#) C D# | durowa | bardzo charakterystyczne brzmienie, wprowadza duo napicia jesli si ja gra nad akordem durowym
Orientalna | 1 b2 3 4 b5 6 b7 | 1311312 | E F G# A B(A#) C# D |dominantowa
Rumuska | 1 2 b3 #4 5 6 7 | 2131221 | E F# G A# H C# D# | mollowa (mollowa toniczna)
Hirajoshi | 1 2 b3 5 b6 | 21414 | A H C E F | mollowa | podstawowa pentatonika w koma-gaku (japoska muzyka prawa, muzyka lewa, ga-gaku, uywa zwykej pentatoniki durowej)
Kumoijoshi | 1 b2 4 5 b6 | 14214 | E F A H C | nieokrelone | druga co do znaczenia pentatonika w koma-gaku
Iwato | 1 b2 4 b5 7 | 14142 | H C E F A | zmniejszona | ostatnia pentatonika z koma-gaku
Ritusen (Ritsu, Pentatonika szkocka, Zheng, Ujo) | 1 2 4 5 6 | 23223 | G A C D E |nieokrelony | bardzo fajna pentatonika, uywana w muzyce chiskiej (od G zwykle), arabskiej, japoskiej lewej (gagaku) i szkockiej
Piongio | 1 2 4 5 6 b7 | 232212 | E F# A H C# D | dominantowa/mollowa | bardzo nieokrelony charakter
Pelog | 1 b2 b3 5 b6 | 12414 | E F G H C | mollowa

Skale symetryczne (nie pisz stopniami):

Pton-cay ton | 12121212 | E F G G# A#H C# D | zmniejszona/pzmniejszona/mollowa/dominantowa
Cay ton pton | 21212121 | E F# G A A# C C# D# | zmniejszona/mollowa toniczna | czasami ni ogrywa sie akordy durowe
Caotonowa | 222222 | E F# G# A# C D | zwikszona/dominantowa | czasami ogrywa sie ni akordy zmniejszone
Rozoony akord zmniejszony | 3333 | E G A# C# | zmniejszona
Plton pton cay ton | 112112112 | E F F# G# A A# C C# D | dominantowa/zwikszona
Chromatyczna | 111111111111 | E F F# G G# A A# H C C# D D# | dowolny charakter

Inne skale (nie wiem gdzie je wcisn ):

Bluesowa | 1 b3 4 #4 5 b7 | 321132 | E G A A# H D | mollowa
Dorycka bluesowa | 1 2 b3 4 #4 5 6 b7 | 21211212 | E F# G A A# H C# D | mollowa
Heksatonika miksolidyjska (miksolidyjska bez 6 stopnia) | 1 2 3 4 5 b7 | 221232 | E F# G# A H D | dominantowa | dobra do bluesa
Harmoniczna durowa | 1 2 3 4 5 b6 7 | 2212131 | E F# G# A H C D# | durowa | rzadko uywana
Rozoony akord 7sus4 | 1 4 5 b7 | 5232 | E A H D | dominantowa/mollowa | bardzo specyficzne brzmienie
Neapolitaska maa | 1 b2 b3 4 5 b6 7 | 1222131 | E F G A H C D# | mollowa (mollowa toniczna) | przyjemne mroczno-wchodnie brzmienie
Neapolitaska wielka | 1 b2 b3 4 5 6 7 |1222221 | E F G A H C# D# | mollowa (mollowa toniczna)
Lokrycka durowa | 1 2 3 4 b5 b6 b7 | 2211222 | E F# G# A B(A#) C D | dominantowa | dobra jeli w akordzie dominantowym alterujemy kwint
Caotonowa durowa | 1 2 3 #4 #5 #6 7 | 2222211 | E F# G# A# H#(C) C##(D) D# | durowa/dominantowa
Enigmatyczna | 1 b2 3 #4 #5 #6 7 | 1322211 | E F G# A# H#(C) C##(D) D#| durowa/dominantowa | utwr satrianiego Enigmatic jest oparty na tej skali

Przeanalizujmy: instrukcja obsugi

Durowa (joska) nazwa, nie wymaga komentarza. 1 2 3 4 5 6 7 interway tutaj pryma, sekunda wielka, tercja wielka, kwarta czysta, kwinta czysta, seksta wielka, septyma wielka. 2212221 zapis liczby ptonw midzy dwikami, dla przykadu w skali C joskiej (CDEFGAH) masz od C do D dwa ptony, od D do E znw 2, ale od E do F ju 1. E F# G# A H C# D# dwiki tutaj zapisana E joska. durowa charakter w tym wypadku durowa znaczy w uproszczeniu wesoa.
Tekst przygotowany na podstawie materiaw z Topguitar.pl dla serwisu Gitarzysci.pl

Skomentuj stronę


kod: heavy3

Komentarze i pytania

0 komentarzy dla tego widoku