Gitara:Głośniki-monitory-odsłuchowe [doc] - Glosniki - elektronika i schematy- eseje | tremolo.pl

Robert Gabor alias Tremolo

Start / sch [katalog] / Artykuly [katalog] / Glosniki [katalog] / Głośniki-monitory-odsłuchowe [doc]

Widok ikon Widok miniatur Do artykulu

Kategoria /Artykuly/Glosniki

← Głośniki do gitar basowych [doc] | Głośniki nie do końca gitarowe [doc] →

Głośniki monitory odsłuchowe [doc]

Bdzie to cykl artykuw powizanych mam nadzieje tematycznie ze sob o nagonieniu naszej malej sceny, naszego maego pubu, naszego maego wesela itp.

Goniki gitarowe s specyficzne. Maj swoje ulubione rednice 10-12" i okrelone charakterystyczne brzmienie, ktre jest rne w zalenoci od typu muzyki jak chcemy gra.

Aby nagoni cay zesp wyposaony we wasne wzmacniacze i kolumny przeznaczone pod dany instrument: gonik od wokalisty, gonik basisty, kombo gitarowe od kolesia co napiernicza solwki. Trzeba mie osobny wzmacniacz, ktry bdzie to wszystko zbiera i nadawa do gonikw odsuchowych, suchawek, monitorw, i przed scen dla suchaczy.

To jakie goniki bd w lokalu zaley od wielu zmiennych: wielko pomieszczenia, liczba ludzi, ksztat pomieszczenia, proporcje pomieszczenia. Jeli to jest plener to tanio tego nie nagonimy... Dwik na zewntrz pomieszcze znika w sinej dali i wraca po kilku sekundach odbity od drzew albo pagrkw.

W pomieszczeniach maych dobrze si spisuj standardowej budowy kolumny wyposaone w gonik basowy i wysokotonowy gonik tubowy. Im wiksze pomieszczenie tym trzeba albo wiksze goniki postawi przed scen lub wicej tych samych gonikw. Istniej sytuacje, e bdzie nam brakowao basu - wwczas najlepiej do naszych zestaww dooy goniki basowe tzw. subwoofery. Z praktyki wiadomo, e lepiej jest mie mae nadstawki wysokotonowe i dodatkowy subwoofer ni kolumn trzydron. Taki subwoofer zasila si z dodatkowego wzmacniacza przez zwrotnice aktywn.

Wrmy do gwnego tematu: monitory studyjne.

Dla gonikw gitarowych nie stosuj si zwrotnic wewntrz kolumn i piecykw. Dla gonikw dla gitar basowych uywa si czasami dodatkowych gonikw wysokotonowych za minizwrotnic, ktra rozdziela niskie tony przed spaleniem gonika wysokotonowego, a dodatkowo scisza gonik wysokotonowy przed zbytnim wybijaniem si przed orkiestr.

Tak atwo nie bdzie na pewno w przypadku gonika monitorowego, gonika odsuchowego i scenicznego... Taki gonik musi by w idealnym przepadku idealnie neutralny. Przenosi dokadnie to co na niego si daje uwzgldniajc akustyk sali, poprawiajc brzmienie piecykw kadego z muzyka, za pomoc bramek, efektw, kompresorw, efektorw, filtrw, mikserw i caej gamy sprztu. Musi w dodatku przenosi w idealnym przypadku cale pasmo przenoszenia syszalne przez czowieka. W rzeczywistoci starczy nam 50Hz-20000Hz - to zawsze mona podbi w okolicach basu, za pomoc equalizerw. Lub dobudowa wielk kolumn basow z dodatkowym wzmacniaczem... I znowu odbiegamy.

W przypadku kolumny tego typu potrzebne s co najmniej dwa goniki (niskoredniotonowy i wysokotonowy zwany czsto DRIVEREM) lub jeden gonik coaxialny (koncentryczny), zbudowany z gonika basowego i glonika wysokotonowego po srodku.
Moe by tak, e na jeden gonik wysokotonowy przypada wicej basw. Zazwyczaj dwa.
Do tego potrzebna jest elektryczna zwrotnica, rozdzielajca sygnay na gonik duy i gonik maly w kolumnie.
Gonik niskotonowy umieszcza si w kolumnie o odpowiednim litrau i ewentualnym otworze rezonansowym poprawiajcym bas - zwany BASS reflexem.

Zrozummy bekot z forw dyskusyjnych o akustyce np. Elektroda.pl audiocotam.pl


Aby gonik nadawa si do kolumny zamknitej czy z systemem bass reflex (dalej oznaczmy BR) bierze si pod uwag parametry akustyczne podawane przez producenta, odpowiednio zbadane i pewne. Jeli producent kama kolumna bdzie graa le. Ze parametry te spowoduj kiepski efekt.
Bardzo wane. Parametry maj do du tolerancj, nawet kilka procent, gdy nie wpywa to znaczco na brzmienie finalne. Wiadomo kiepski producent bdzie mia kiepski rozrzut nawet 50% i w kocu goniki pjd na podpak do C.O.

EBP - parametr zwizany z doborem do glonika systemu BASS REFLEX.

EBP liczy si z Fs i Qes

EBP=Fs/Qes - Fs- czstotliwo rezonacyjna gonika - to warto jak nisko gonik brzmi uderzany na przykad palcem... Qes - dobro elektryczna gonika.

Dajmy na to Fs=50 Qes=0,5 - EBP=100

Jeli EBP <50 stosujemy obudow zamknit bez bass reflexw - gdy gonik nie zgra si nigdy z tunelem bass refleksowym wydronym w kolumnie.

Jesli EBP >50 stosujemy obudow otwart tak dobran, aby opnienia dwiku zwizane z akustyk obudowy nie byy zbyt due.

Wielko otworu rezonansowego w kolumnie czyli BR si wylicza tak, aby rezonans takiego pudla rezonansowego powstaego z "dziurawej kolumny z rurami" bya bliska rezonansowi gonika i wspgraa z nim Fs~Fb - gdzie Fs-rezonans gonika Fb-rezonans tunelu BR.
Im gbszy BR - tym nisza czstotliwo rezonansowa, im szerszy, tym wysza czstotliwo. Im wiksza kolumna tym nisza czstotliwo. Minimalna wielko tunelu to okoo 1/3 rednicy gonika. Wielkos kolumny nie moe przekracza parametru Vas - objto ekwiwalentna.

To jak to liczy to temat rzeka. S cae portale co pokazuj jak to liczy i jak uywa programw. Tego w prostych kolumnach nie da si tego zepsu.

Idmy dalej gonik wysokotonowy

To gonik tubowy o rednicy kopuki nawet 2" - jest do duo mocniejszy sprzt ni to co mamy w domu jako "cykacze". To gonik co potrafi przey nawet 40Watw. Przenosi czsto czstotliwoci okoo 2000 Hz, ktre zabiyby goniki wysokotonowe z domu.


Poczenie dwch sekcji nisko- i wysokotonowej w kolumn gonikow

Gonik basowy umieszcza si za zwrotnic basowa zbudowana z kondensatora i cewki (filtr 2-rzdu), glonik wysokotonowy umieszcza si za podobnym filtrem tyle, e kondensator z cewk zamienione s miejscami wzgldem gonika. A dodatkowo wkada si tam tumik a elementy dokadnie wylicza i porwnuje z rzeczywistoci - to rzeczywicie jak dany filtr czyli zwrotnica dziaa w rzeczywistoci pod danym typem gonika.

LICZENIE OBUDOWY
Wemy takie prametry:
Qes=0,3 Fs=50Hz Vas=130litrw rednica 15"
Gonik niskotonowy ma 98dB wysokotonowy 108dB.

Jak to zrobi?

Gosnik ma 15" wic wysoko i szeroko przodu kolumny musi by wiksza od tego wymiaru. Gboko te, gdy, kolumna, moe si obali.

15" x 2,54mm/" =  38,1cm - to minimum.

Wielko kolumny damy 85 litrw - mniej wicej takie kolumny si daje.

Dajmy wymiary przodu jako 50cm x 40cm - do daje razem pole: 2000cm^2

Gboko wyliczamy z dzielenia objtoci przez pole 85 dm^3 / 2000cm^2 = 42,5cm (trzeba przypomnie sobie jak si przeliczao jednostki).

S to wymiary wewnrzne zwane wymiarami netto.

Kolumna wysoko 50cm szeroko 40cm gboko 42,5cm.
Tak to mniej wicej wyglda... 
Zwrmy uwag, e w powyszej kolumnie nie ma rury BR tylko zwyky tunel wydrony konstrukcyjnie w drewnie - daje to lepszy dobr samego otworu do kolumny. atwiej osign minimalny przekrj otworu aby powietrze w otworze nie wiszczao. 
Wymiar D im duszy - tym kolumna bdzie miaa niej rezonans. Wysoko takiego otworu musi mie kilka centymetrw. Jakie 4cm przy naszym goniku. 

Liczenie tunelu w kolumnie estradowej

Chcemy zrobi rezonans w okolicach 50Hz. Dajmy na to 48Hz - kolumna bdzie miaa podbity te rejestr nawet o kilka decybeli...

Trzeba najlepiej wzi program co nam to wyliczy pod dowolny gonik. To czysta matematyka.

Z oblicze dla otworu 40cm x 4cm - da nam to gbokoc okoo 8 cm. Wylicza si to z glupiego wzoru...
Gdzie:
Dv = rednica wewntrzna otworu (portu) (cm) Fb = czstotliwo rezonansowa wybrana przez nas (Hz) Vb = wielkos obudowy wybrana przez nas (litry) Lv = Dugo otworu obliczona (cm) Np = ilo otworw S = pole przekroju otworu (cm^2)

Lv=30 000 * 160cm^2 * 1 / 48^2 Hz^2 * 85 l - 0,9 * pierwiastek z (160) ... 

 Facebook Twitter Email More..

Komentarze i pytania

Gitara | Wzmacniacz |Przedwzmacniacz | Gitara basowa | Pickup | Lutnik | Glosniki