𝖙𝖗𝖊𝖒𝖔𝖑𝖔.𝖕𝖑 / sch / Artykuly / Wzmacniacze / Koncowka-mocy---Wzmacniacz-pentodowy.html

🔎 Podejrzyj miniatury

📂 Kategoria /Artykuly/Wzmacniacze

◀️ Poprzedni: Koncowka mocy - Wzmacniacz pentodowy.html
Lampy elektronowe diody triody i pentody.html Następny: ▶️

Koncowka mocy - Wzmacniacz tetrodowy SE.htmlArtykuł jest uzupełnieniem poprzedniego, został napisany jako uzupełnienie artykułu o pentodach a ogólniej o lampach, celowo został napisany w odmiennej niż chronologiczna i historyczna kolejność rzeczy. Na poczatku były diody, triody, następnie pentody i innego typu lampy (jak sama nazwa z języków antycznych wskazuje na ilośc elektrod w bańce). Celowo pomieszałem, aby wyoblic pewna subtelną roznice między tetrodami i pentodami.

Tetrody jak sama nazwa wskazuje maja 4 elektrody, jednak charakterystyki tej lampy ze względu na zjawisko dynatronowe i ujemnej rezystancji) - dlatego konstryktorzy dokładają specjalne płytki odchylające, upodobniające te lampy do pentod. Jednak nie mozna tak na chop siup wymieniac pentod i tetrod miejscami, gdyz wiąże się to z róznymi parametrami tych lamp, jednak jest ogromna rzesza audiofilów, którzy w ten sposób umilają sobie melomańskie życie.

Tetroda strumieniowa składa się ze szklanej banki z odpompowanym powietrzem w której zalane jest 5 elektrod: sa to anoda, katoda - miedzy tymi dwiema emitowany jest prad elektryczny, na drodze tego pradu stoj± 2 elektrody zwane siatkami, które steruj± tymże pr±dem oraz specjalne płytki odrózniające ją od zwykłych tetrod, w których wystepuje zjawisko dynatronowe. Pr±d elektronowy wychodzi z katody i emitowany jest do anody. Anoda posiada zatem dodatnie napiecie względem katody. Nazewnictwo anoda i katoda jest tak samo dobrane jak w chemii elektrolitycznej z tymże tutaj jonami sa elektrony o ładunku ujemnym. Zjawisko wyrzutu z katody elektronów jest potegowane, gdy sama katoda jest ogrzewana, tudzież w blisko¶ci tejże katody znajduje się drut oporowy umieszczony wewn±trz szklanej bańki. oddziałuje on termicznie na katode.

Oddziaływania miedzy elektrodami

Płytki w takiej tetrodzie spełniają role hamująca , podobnie jak siatka S3 zwana siatka zerową w pentodzie, jej potencjał jest zerowy względem katody, znaczy miedzy płytkami i katodą wystepuje zwarcie, jest ono albo wykonywane technologicznie wewnatrz lampy lub takie połaczenie trzeba dorobic. Jest to przypadek szczególny istnieja układy o innym potencjale katody i płytek ale sa stosowane raczej w wysokich czestotliwościach i innych zastosowaniach niż audio. Siatka S2 jest siatka ekranuj±c± - zmniejsza pojemnosć między anoda i siatk± steruj±c± S1, zwieksza to współczynnik wzmocnienia (amplifikacji) , zwiększamy tez rezystancje wewnętrzn± lampy.

Siatka S1 jest siatka steruj±c±, bezpo¶rednio stanowi wej¶cie wzmacniacza.

Oto symbol uproszczony tetrody:

Polaryzacja lampy czteroelektrodowej.

Siatka S2 jest na wysokim napięciu względem masy Us2. Jeżeli Us2 < Uzas - gdzie indeks zas odnosi się do napięcia zasilaj±cego - to wtedy w układ włacza się rezystor Rs2. Siatka jest zwarta dla sygnałow zmiennych przez Is2. Rezystancje oblicza się z zaleznosci opisanej na schemacie powyzej. Do siatki s1 doprowadzamy napięcie ujemne względem masy

Wzmacniacz tetrodowy z tetrodą strumieniową

Wzmacniacz wymaga polaryzacji, która jest uzależniona od parametrów wewnętrznych lampy, skatalogowanych w nocie kazdego elementu, głównie bedzie nam chodzic o tzw. rezystancje wewnetrzn± oznaczon± przez greck± litere "ro" na powyższym rysunku przedstawiłem popularn± polaryzacje wzmacniacza na tetrodzie.

Zacznijmy od rezystora i kondensatora między katoda a masa. Rezystancja ta jest rzędów 150R ze wzoru Rk = Us0/Ia. Kondensator przyjmuje się taki, aby jego reaktancja przy dolnym pasmie około 100Hz wynosiła około 15R stanowi±ce 10% rezystancji Rk. Co w praktyce daje nam warto¶c około od 20 do 100uF.

Niestety impedancja wyj¶ciowa takiego wzmacniacza jest za duża, aby prad mogł napedzic dĽwiękiem głosnik o małej impedancji, dlatego też stosuje sie proste rozwiazanie transformator, który zmienia poprzez indukcje warto¶ć napiec i pradów w rezultacie impedancji. Warto¶ć przekładni transformatora czyli stosunku uzwojeń pierwotnych do wtornych jest pierwiastkiem z rezystancji wewnetrznej podzielonej przez 5 do 10 przez rezystancje czy tez impedancje obci±żaj±cego gło¶nika. (wzór drugi od lewej u góry) Warto¶ć rezystancji wej¶ciowej podzielic przez 5 oznacza rezystancjre odbiornika Ra ze schematu poprzedniego. Wartość Ra jest wartościa przetransformowana w sytuacji gdy zamiast głośnika byłby zwykły rezystor dopasowany prawidłowo.

Tetrody szczeólnie radzieckie w przeciwieństwie do pentod lubieją miec małe rezystancje wewnętrzne, dlatego stosuje sie dla nich mniejsze przekładni w transformatorach.

Wzór na kondensator Cw - jest ukazany na schemacie wzmacniacza. Poprawia on charaktrystyke wzmacniacza, także wzmacniacza w oparciu o tetrode strumieniow±. Kondensator zmniejsza wzmocnienie przy wyższych czestotliwo¶ciach.W pewnych przypadkach można w układ wmontować dodatkowy opór Rw, który może sie równać Ra, który wyliczamy ze wzorów.Tremolo

Data i godzina wpisu:23:56:24 09.12.2006 * Adres hosta kwestuj±cego:system858917525.mtvk.pl


W takim układzie nalezy dac oczywi¶cie triode na wej¶cie powiedzmy ECC83. Niezapominajmy o tym. Koncówki maj± zazwyczaj małe wzmocnienie.Ruski wzmacniacz na 6P45S

Data i godzina wpisu:0:25:58 18.07.2008 * Adres hosta kwestuj±cego:staticline13478.toya.net.pl


6p45s czyli 6n45c (ruskie krzaczki)Zobacz też