Przystawki2/ModyfikacjeICiekawostki

Powrót do listy

📁 Przystawki2/ModyfikacjeICiekawostki
Folder nadrzędny


image mini 2HB 2 VOL 1 TONE
1.
2HB 2 VOL 1 TONE 📝️

image mini 2HB_2SC--HSSH--4-pickups-guitar-scheme
2.
2HB_2SC--HSSH--4-pickups-guitar-scheme 📝️

image mini 2x sc or 2x hb 1x balance 1x vol
3.
2x sc or 2x hb 1x balance 1x vol 📝️

image mini 2x sc or 2x hb 2x vol szeregowo series
4.
2x sc or 2x hb 2x vol szeregowo series 📝️

image mini 2x sc or 2x hb 2x vol
5.
2x sc or 2x hb 2x vol 📝️

image mini 2xHB 1xVol and 1xVol wydzielone dla Mostu
6.
2xHB 1xVol and 1xVol wydzielone dla Mostu 📝️

image mini 2xHB 3 Volume 2 tone
7.
2xHB 3 Volume 2 tone 📝️

image mini 2xHB 4xkontrola Malwa
8.
2xHB 4xkontrola Malwa 📝️

image mini 2xHB_2xSC_HSSH_z_odwracaniem_fazy_na_SS
9.
2xHB_2xSĆHSSH_żodwracaniem_fazy_nąSS 📝️

image mini 3x ON-OFF 1x TONE 1x VOLUME 1xKillSwitch
10.
3x ON-OFF 1x TONE 1x VOLUME 1xKillSwitch 📝️

image mini 9 switch 2HB and piezoschematic from seymour duncan forum
11.
9 switch 2HB and piezoschematic from seymour duncan forum 📝️

image mini Gitara-z-guzikiem-sterujacym
12.
Gitara-z-guzikiem-sterujacym 📝️

image mini HBBH_2xVol_2xTone_3x_Switch
13.
HBBH_2xVoł2xTonę3x_Switch 📝️

image mini Odwracanie w fazie Humbackera
14.
Odwracanie w fazie Humbackera 📝️

image mini Odwracanie w fazie Single Coil
15.
Odwracanie w fazie Single Coil 📝️

image mini Presto 2xSC i HB
16.
Presto 2xSC i HB 📝️

image mini el-git-stara
17.
el-git-stara 📝️

image mini treble-bleed_mod 104
18.
treble-bleed_mod 104 📝️