HSSH guitarpickup galery tremolo.pl

Możliwa przerwa w działaniu www.tremolo.pl

Prosimy o możliwą archiwizacje tego co znajduje się na stronie, gdyż ze względów finansowych, spowodowanym COVID-19 i spadkiem przychodów witryny związanej z ucieczką ludzi do serwisów społecznościowych będziemy zmuszeni do zawieszenia działalności za kilka dni lub jeżeli sytuacja będzie krytyczna do zaprzestania działalności.

guitarpickup/HSSH

Powrót do listy

folder guitarpickup/HSSH
∞ guitarpickup/HSSH
Folder nadrzędny
image mini 2HB_2SC--HSSH--4-pickups-guitar-scheme
1.
2HB_2SC--HSSH--4-pickups-guitar-scheme 🖼

image mini 2xHB_2xSC_HSSH_z_odwracaniem_fazy_na_SS
2.
2xHB_2xSĆHSSH_żodwracaniem_fazy_nąSS 🖼

image mini HBBH_2xVol_2xTone_3x_Switch
3.
HBBH_2xVoł2xTonę3x_Switch 🖼


Skomentuj stronę


kod: heavy3

Komentarze i pytania

1 komentarzy dla tego widoku

HSSH dziwny układ przetworników miniaturki schematów - view - Schematy gitar elektronika gitarowa - HSSH [katalog]

elektronika gitarowa 4 przetworniki gitarowe
2019-02-24 23:56:50, 91c0119c #3766